DUBROVNIK DIGEST >> News

News >> Crkva Svetog Stjepana, najstarija crkva unutar zidina


Crkva Svetog Stjepana, najstarija crkva unutar zidina

/ 26 Dec, 2015 /

[ View map ]

Za one koji ne znaju crkva Svetog Stjepana je uništena u velikoj trešnji 1667. godine i nakon toga nije obnavljana. Izgrađena je na području Pustijerne i spominje se u povijesnom dokumentu ''kao središnja, najznačajnija građevina Dubrovnika'', kako piše Konstantin VII. Porfirogenet, 949. u svome djelu ''O upravljanju carstvom'', ''u kojoj su se čuvale relikvije sv. Pankracija''.

Prilikom istraživanja pronađeno je više ulomaka ukrašenog kamenog namještaja iz predromaničke crkve koji stilski jasno svjedoči o dvije razvojne faze. Prva faza pripada kraju 8. ili početku 9. stoljeća, a druga 10. – 11. stoljeću.

Crkva je 1997./98. uvrštena u program zaštitnih radova Ministarstva kulture RH putem Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Ovim putem svim Stjepanima i onima koji nose izvedenicu imena čestitamo imendan.[More news]

more texts